Privacybeleid

Laatst aangepast: 24 mei 2018

Haelvoet nv, gevestigd aan Leon Bekaertstraat 8, 8770 Ingelmunster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Haelvoet nv
Leon Bekaertstraat 8
8770 Ingelmunster
Telefoon: +32 (0) 51 48 66 95
E-mail:
Ondernemingsnummer: BE 0415.873.840

Persoonsgegevens die wij verwerken

Haelvoet nv verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Haelvoet nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Telefonisch of e-mail contact
 • Leveren van goederen
 • Afhandeling betaling
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Haelvoet nv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haelvoet nv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haelvoet nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Haelvoet nv deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haelvoet nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Haelvoet nv uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Naam/Jurisdictie Doel Gegevens
E-mailmarketing MailChimp Nieuwsbrieven versturen Naam en e-mailadres
Offerte, orderbevestiging en facturatie Microsoft Dynamics AX Opstellen en communiceren offertes, orderbevestiging en facturatie Naam en e-mailadres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Haelvoet nv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haelvoet nv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie hoe je cookies kan in- of uitschakelen voor:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Session ID

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Session ID DevCMS_site De cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden. 2 uur
Session ID cookieConsent De instellingen van jouw cookie voorkeuren worden opgeslagen in deze cookie. Deze cookie en aanverwante data wordt niet gedeeld. 60 dagen

Google Analytics

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaar
Google Analytics _gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 24 uur
Google Analytics _gat_UA-47931403-1 Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. 1 minuut

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Haelvoet nv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Haelvoet nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via