Gebruiksvoorwaarden (haelvoet.nl)


Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.


Hoewel Haelvoet nv zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Haelvoet nv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site.

Haelvoet nv behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Haelvoet nv verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Haelvoet nv behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de Haelvoet-site voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Haelvoet nv .

De gebruiker verbindt er zich toe 1) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, 2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen, noch minder efficiƫnt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Haelvoet nv of aan derden, 3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden. De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

Haelvoet nv kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee de Haelvoet-site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen Haelvoet nv en de exploitanten van deze gelinkte sites.

Haelvoet nv kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar Haelvoet nv zijn zetel heeft, bevoegd. Haelvoet nv behoudt zich het recht voor het geschil voor een andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.


Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden van Haelvoet nv of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op .